Reklamační řád

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného
nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporuadr/.

Vážení klienti, naše studio je pro Vás otevřeno.
Podmínkou je předem se telefonicky objednat na tel: 603 533 789 na přesné datum a čas!!!
(z důvodu omezení počtu osob ve studiu)